วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

ประโยชน์ของซอฟแวร์

ประโยชน์ของซอฟแวร์
       Adsoft เป็น Software ระบบแทร็คกิ้งซีสเต็ม ถูกพัฒนาโดยฝีมือคนไทยที่ต้องการให้ผู้ใช้ ใช้งานได้ง่ายและเหมาะสมกับระบบ โทรคมนาคมของประเทศไทย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มการใช้งานตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสมบัติต่างๆเราได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้นส่วนนี้จึงขอนำเสนอการใช้งาน และประโยชน์ของมันที่ผู้ประกอบการทั้งหลายจะได้รับกันบ้าง
     1.โปรแกรม Adsoft สามารถลงโปรแกรมได้หลายเครื่องไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ และไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
    2.ที่หน้าจอโปรแกรมจะแสดงปริมาณน้ำมัน ความเร็วในการวิ่งรถ ตำแหน่งพิกัดรถ เส้นทางการวิ่ง ของรถบรรทุกขนส่งทุกคันในบริษัท
    3.สามารถกำหนดเส้นทางการเดินรถให้กับรถทุกคันได้ หากมีคันใดออกนอกเส้นทางโปรแกรมจะส่งสัญญาน หรือข้อความเตือน
    4. สามารถดูผ่านหน้า Web Site ทาง Internet หรือ ดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือด้วยแผ่นที่ Maps Google และสามารถดูโปรแกรมรายงานผ่านหน้า Web Site ได้
   
ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
        ลดต้นทุนค่าน้ำมัน/เวลาและค่าซ่อมบำรุง /ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้กับยานพาหนะของท่าน /ลดความสูญเสียจาการใช้ยานพาหนะที่ ผิดวัตถุประสงค์และลดอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม
ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาพัฒนา
      1. บริหารการจัดการระบบขนส่ง /สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและงานบริการ
      2. ช่วยการบริหารงานด้านบุคลกร จ่ายค่าตอบแทนกับคนที่ทำงานจริง 
ด้านการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย 
            o   สามารถติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถในขณะปฏิบัติงาน ได้แบบReal Time จึงทำให้เราสามารถจัดการกับพฤติกรรมการขับรถที่ไม่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที เช่น การขับรถโดยใช้อัตราความเร็วเกินที่กำหนด อันส่งผลให้สิ้นเปลืองน้ำมันและการสึกหรอของเครื่องยนต์ ที่สำคัญอาจเสื่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
ด้านการบริหารจัดการระบบขนส่ง 
สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนงานด้านการบริการลูกค้าและการจัดส่ง ลดปัญหาการใช้เส้นทางซับซ้อน ทำให้การขนส่งหรือการให้บริการลูกค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรอบการทำงานได้มากขึ้น 
ด้านบริหารงานบุคคล 
               การที่สามารถติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำให้สามารถจัดการกับคนที่พฤติกรรมที่เป็นภัยต่อองค์กร เช่น พฤติกรรมการทุจริตน้ำมัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำมันในถังลดลงอย่างรวดเร็ว โดยไม่สัมพันธ์กับการวิ่งนั่นแสดงว่าน้ำมันถูกดูดออกไป นอกจากนี้บริษัทฟอร์ทยังติดตั้งเครืองข่าย GPRS ครอบครุมทั่วประเทศ กรณีรถอยู่ในที่ที่รับสัญญาณ GPS ไม่ได้ สามารถใช้ Cell Site ของระบบGPRSในการอ้างอิงสถานที่ได้ใช้ ระบบ GPRS ของ AIS ซึ่งครอบคลุม ทั้ง 76 จังหวัด   ซึ่งปัจจุบันได้ทำการขยาย Cell Site ไปถึง 10,000 ที่แล้ว ทำให้สามารถติดตามหาตำแหน่งรถได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว
                                                                                  ฉัตรฑริกา มัธยางกูล   ปวช2/5   เลขที่   8

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ31 มกราคม 2565 07:29

    Online Casino USA - Real Money No Deposit Bonus Codes
    Online Casino USA No Deposit Bonus Codes ➤ EXCLUSIVE $1600 Bonus Code 1xbet for Slots ✓ Play Hundreds of Casino Games 인카지노 for Real worrione Money ✓ Get a

    ตอบลบ